top of page
זכוכית.jpg

תאונות דרכים

תאונת דרכים היא אירוע בו מעורב לפחות כלי רכב אחד, ולעיתים גם הולכי רגל.

תאונת דרכים היא תוצאה של אחד או יותר מהגורמים הבאים
חקירה.jpg

חקירת תאונת דרכים היא שילוב של שלושה גורמים

במכון למדע פורנזי יש שילוב ייחודי של מומחים לחקירת תאונות דרכים המשלבים בעבודתם גם בדיקות מעבדה ותוכנות סימולציה מתקדמות, וכל זאת תחת קורת גג אחד במטרה לתת פיתרון שלם וכוללני שיקבע  את התרחיש בו התרחשה התאונה.
חייבת להיות התאמה מלאה בין הממצאים הפורנזיים בזירה ובין החישובים הפיזיקליים. בחקירת התאונה יש צורך להבין האם ממצא פורנזי מסוים שייך לתאונה הנחקרת, או לאירוע אחר.
מחלקה.jpg

במחלקה לחקירת תאונות במכון למדע פורנזי עוסקים בארבעה נושאים עיקריים

car-crash-damaged-from-accident-road.jpg

ניתוח מנגנון התאונה

?

בניתוח מנגנון התאונה ניתן לקבל מענה לשאלות הבאות

מהירויות נסיעה

על סמך חישובי תנע ואנרגיה (או ניתוח נתוני מחשב רכב), ועל סמך חישובים בליסטיים, ניתן לדעת את מהירות המעורבים השוים בתאונה, ומכאן לנתח את לוחות הזמנים בעת התאונה.

כיווני נסיעה ופגיעה

בדיקת הנזקים השונים מלמדת על כיווני הפגיעה ומהם ניתן ללמוד על כיווני הנסיעה ועל תנוחת כלי הרכב עובר לתאונה.

מיקום מעורבים שונים

הממצאים הפורנזיים השונים בזירת התאונה (דם, דנ"א, סימנים, שברים, ועוד), מעידים על מיקומם של המעורבים השונים בעת התאונה.

טווחים ואפשרויות ראיה

נבדקים טווחי הראייה של המעורבים השונים על מנת לאפשר ניתוח של של יכולת מניעת התאונה.

במכון למדע פורנזי מבצעים הדמייה של תאונות דרכים ובדיקת ריכוז אלכוהול בדמם של מעורבים בתאונות דרכים.
344.jpg

בדיקת מעבדה למכללי הרכב

על סמך הבדיקה ניתן לקבוע תקינות מכללים בעת התאונה, ומעבר חומרים או סימנים ממעורב אחד אל מעורב אחר בתאונה.

במכון למדע פורנזי בודקים את מכללי הרכב השונים וכן את נוזלי הרכב השונים.
מבדיקות אלו ניתן להסיק מסקנות לגבי

44.jpg

שיחזור ואנליזה של נתוני מחשב

בחלק מכלי הרכב, מותקנים התקני איחסון ואגירה של נתונים מכניים ופיזיקליים הרלוונטים לתאונה.

במכון למדע פורנזי יש מומחיות הראשונה בישראל לשיחזור וניתוח המידע האגור בהתקנים אלה.

?

ניתוח המידע מההתקנים הייעודיים מאפשר בין היתר מענה על השאלות הבאות

מהירות הרכב עובר לתאונה

ניתן לקבל מידע באשר למהירות בכיווני התנועה השונים.

מצב מערכות הבטיחות

ניתן לקבל מידע על מערכת הבלימה ותפקודה, על מערכת בקרת היציבות, ועל כריות האוויר וחגורות הבטיחות.

כיווני סטיות הרכב ומצב יציבותו עובר לתאונה

מידע זה מאפשר ידע לגבי כיוון וסוג תנועת הרכב עובר לתאונה.

ממ.jpg

הדמייה מבוססת נתונים

הדמיית התאונה ממחישה את האירועים שהובילו אל התאונה. ההדמייה מבוססת על נתוני כלי הרכב ועל ניתוח פיזיקלי של התאונה, ונעשת בתוכנות ייעודיות.

התחומים בהם נעשה שימוש בחקירת תאונות דרכים

נזיקין וביטוח

במקרה של תאונה שלגביה יש צורך בבירור המנגנון והנסיבות, או במקרה של תביעות ביטוח, מומחי המכון יכולים לקבוע מהו מנגנון התאונה ומי נושא באחריות.

במקרים בהם מוגש כתב אישום בגין אחריות לתאונה, מומחי המכון יכולים להגיש חוות דעת נגדית תוך קביעה מדוייקת של מנגנון התאונה.

bottom of page