top of page
DATA.jpg

מדיה דיגיטלית

העולם שבו אנחנו חיים ופועלים הופך יותר ויותר לעולם דיגיטלי. התקשורת היום יומית היא לרוב תקשורת דיגיטלית באמצעות טלפונים חכמים, מחשבים ומצלמות. רובם הגדול של המסמכים המוכרים לנו, נוצרו כקבצים, וכמוהם כל הודעות הטקסט (מסרונים) וההתכתבויות באמצעות מכשירי הטלפון.

המחלקה למדיה דיגיטלית במכון למדע פורנזי מתמקדת בחמישה נושאים

זיהוי פרצות אבטחה ותוכנות זדוניות

מחקרי תקשורת ואיכון סלולארי

ניתוח אירועים ומצבים

זיהוי והשוואה של דוברים בקבצי וידאו ובקבצי שמע

אותנטיות של קבצים ומדיה מגנטית

מדיה2.jpg

אותנטיות קבצים ומדיה מגנטית

רוב המידע המוכר לנו היום מאוחסן בקבצים. קבצים נמצאים בכונני מחשב, במכשירי הקלטה, במצלמות, במכשירי טלפון, בנגנים ובכל מכשיר המאחסן מידע.
בנוסף לקבצים, ישנו מידע המאוחסן בהתקנים אחרים -
קלטות שמע ווידאו מגנטיות וכרטיסים מגנטיים.
מומחי המכון למדע פורנזי אמונים על בדיקת אותנטיות של כל סוגי הקבצים והקלטות

?

בבדיקת אותנטיות של קבצים והתקני איחסון אחרים ניתן מענה לסוגיות הבאות

כל הגורמים הנבדקים נותנים מידע באשר למקוריות ולמהימנות המידע.
לבדיקת אותנטיות חשיבות מכרעת בכל מקרה בו מוצג מידע המאוחסן בקובץ או במדיה מגנטית.
מקרים אלו חובקים היום את כל תחומי הפעילות האזרחית והפלילית.
מדיההה.jpg

?

מחקר תקשורת לגבי מכשיר טלפון סלולארי עונה על השאלות הבאות

מחקרי תקשורת הנם כלי עזר בחקירות פליליות.
יש צורך להבין כי למרות שמחקר תקשורת יכול להעיד על מכשיר,
הוא אינו יכול להעיד בהכרח על בעל המכשיר. 
133.jpg

ניתוח אירועים ומצבים

בניתוח אירועים ומצבים, מומחי המכון למדע פורנזי מבצעים פעולות של שיפור, האטה וחלוקה של המדיה הדיגיטלית, על מנת להציג את האירוע כפי שהתרחש

?

ניתוח אירועים ומצבים עונה על השאלות הבאות

233.jpg

פרצות אבטחה ושיחזור קבצים

במחשבים בעלי גישה לאינטרנט קיימת סכנת החדרת תוכנות זדוניות או תוכנות ריגול

?

בבדיקת פרצות אבטחה במכון למדע פורנזי ניתן מענה לשאלות הבאות

תוכנות זדוניות יכולות להרוס חלק מהמידע המצוי במחשב.
בנוסף לכך נערכות לעיתים בשוגג, פעולות מחיקה של קבצים אותם יש צורך לשחזר. 
פעולת השחזור מעבירה את הקובץ הדרוש ממצב בו הוא חסר נגישות, למצב בו הוא נגיש. לעיתים פעולת שחזור עלולה לגרום לנזק תמידי לכונן המחשב לאחר שהחומר הדרוש שוחזר. במקרה כזה, כונן המחשב לא יהיה שמיש יותר.

המחלקה למדיה דיגיטלית במכון למדע פורנזי נותנת מענה לכל הסוגיות הדיגיטליות במגוון רחב של תחומים

נבדקים קבצי וידאו ותמונות לבדיקת התאמה בין דמויות המופיעות בהם ובין חשודים או נאשמים, וכן נערך ניתוח אירועים ומצבים.
נבדקת אותנטיות של קבצים הנמסרים למשטרה מגורמים אינטרסנטיים. נבחנים קבצי וידאו לניתוח מצבים ותנועות.

נבדקים קבצי קול לזיהוי דובר.

תאונות דרכים

נבדקים קבצי וידאו לקביעת מהירויות, כיווני תנועה ולוחות זמנים.

נזיקין וסכסוכים משפטיים ועסקיים

נבדקת אותנטיות של קבצים, וכן נערכת השוואת דובר ונערך ניתוח מצבים.

ביטוח

נבדקת אותנטיות קבצים, ונבדקות טענות המועלות בהקשר של אירוע מצולם.

משפחה

נבדקת אותנטיות קבצים.

תאונות דרכים

מומחי המכון יכולים על סמך בדיקת שרידי חומר ביולוגי הנשארים ברכב והשוואת דנ"א, לדעת היכן ישב מי מנוסעיו של רכב שעבר תאונה. לבדיקה זו חשיבות רבה בעת חשד להחלפת נהגים עקב תאונה.

כמו כן נבדקים במחלקה, סימנים שהושארו על מעורבים בתאונה על ידי מעורבים אחרים, על מנת לדעת מהם כיווני התנועה ההדדיים, וכדי להבין את גורמי הפגיעה.

bottom of page